Hier treft u het overzicht van prijzen.
Voor maatwerk en op speciale wens vervaardigde producten gelden afwijkende tarieven.
Deze worden met u besproken bij het opgeven van uw order.
Leveringsvoorwaarden: 
Al onze offertes, verkopen en leveranties geschieden op de leverings- en betalingsvooorwaarden lederwarenindustrie op basis van de desbetreffende verordening van het Bedrijfsschap Lederwarenindustrie, zoals gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Op verzoek kan zonder kosten een exemplaar van de leverings- en betalingsvoorwaarden lederwarenindustrie worden toegezonden.

CE Markering:
Aangemeld bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid/Inspectie voor de Gezondheidszorg (Kenmerk FMT/MT-U973794)

Prijzen: 

Prijzen van banden en onrustvesten zijn exclusief de sluitingen.

 


Maak een keuze aan de linkerkant