Leveringen

Zorg: 
Er wordt buitengewooon veel zorg besteed aan de afwerking van onze artikelen. 
Bij leren polsbanden maken we een afschuining voor een beter draagcomfort.
Scherpe kanten van het leer worden gebroken.

We staan open voor uw opmerkingen en suggesties.

Op maat: 
Al onze artikelen kunnen in elke gewenste maat, eventueel verzwaard,  geleverd worden.

afschuining voor een beter draagcomfort

Ontwerpen, ideeën of problemen uwerzijds zullen we graag met u bespreken en waar mogelijk verwezenlijken. 

Ook voor oplossingen wat betreft:

Alle op maat en naar uw wensen gemaakt, bent u bij ons aan het goede adres!

ontwerpen kunnen geheel naar uw wens uitgevoerd worden
Leveringsvoorwaarden: 
Al onze offertes, verkopen en leveranties geschieden op de leverings- en betalingsvooorwaarden lederwarenindustrie op basis van de desbetreffende verordening van het Bedrijfsschap Lederwarenindustrie, zoals gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Op verzoek kan zonder kosten een exemplaar van de leverings- en betalingsvoorwaarden lederwarenindustrie worden toegezonden.

CE Markering:
Aangemeld bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid/Inspectie voor de Gezondheidszorg (Kenmerk FMT/MT-U973794)

Prijzen: 

Prijzen van banden en onrustvesten zijn exclusief de sluitingen.

 

Heetkamp / Leveringen